Gratis kursus om Verdensmål, hverdagsaktivisme og film

Gratis kursus om Verdensmål, hverdagsaktivisme og film

Vi vil uddanne fremtidens hverdagsaktivister! Vil du være med?

Hverdagsaktivister er mennesker der bare går i gang og fornyer verden nede fra. Den impuls vil vi - Lommefilm og Sager der samler - gerne give videre til elever i grundskolen, så de med afsæt i egen hverdag, bare går i gang med at ændre verden. Sag efter sag og med FN´s Verdensmål som ledestjerne.

Det er baggrunden for de to eftermiddagskurser for lærere, der afvikles i henholdsvis Aarhus og København i januar 2021. Her vil formidlere fra Lommefilm og Sager der Samler gennemgå et undervisningsmateriale udviklet særligt til lejligheden.  

Materialet giver konkrete eksempler og inspiration til at arbejde med hverdagsaktivisme og Verdensmål i klasselokalet, samt værktøjer til hvordan initiativerne på en simpel måde kan videreformidles gennem filmmediet.

Kurset består af korte oplæg, men er først og fremmest bundet op på praktiske opgaver i forhold til ideudvikling og filmoptagelser.

Hvad forventes der af de deltagende lærere
Det forventes at de deltagende lærere efter endt kursus gennemfører forløbet i samarbejde med deres klasser. Forløbet er således udformet som en lukket ide og filmkonkurrence, hvor de bedste ideer/film præmieres af en kompetent jury.

Elevernes ideer/film skal indleveres senest fredag d. 12. februar 2021. I forbindelse med forløbet i klasserne, er lærerne meget velkommen til at tage fat i formidlerne fra Sager der Samler og Lommefilm for spørgsmål.

Hvor og hvornår
Kurset i Aarhus foregår 12. januar 2021 kl. 14.00 - 17.00 i Filmby Aarhus, Filmbyen 23, 8000 Aarhus C. 

Kurset i København foregår 14. januar 2021 kl. 14.00 - 17.00 i LB Fondens lokaler, Amerika Plads 15, 2100 Kbh. Ø.

Tilmelding
Der er plads til 10 lærere pr. kursus og maks. to lærere pr. skole. Tilmelder to lærere sig fra samme skole, forventer vi at forløbet også gennemføres i to klasser.

Tilmelding foregår pr. mail til morten@sagerdersamler.dk

Læs mere om arrangørerne

Se mere om Sager der Samler på www.sagerdersamler.dk

Se mere om Lommefilm på www.lommefilm.dk

Forløbet er støttet af LB Fonden. Se mere på https://www.lbforeningen.dk/lb-fonden/uddelinger/2019

Nyhedsbrev

Lommefilm Kbh.
Vesterbrogade 95H
1620 København V

Kasper B. Olesen
kasper@lommefilm.dk
+45 61 70 00 29

Lommefilm Aarhus
Ny Banegårdsgade 55, 5. sal
8000 Aarhus C

Martin Spenner
martin@lommefilm.dk
+45 42 80 00 23

Følg os på